Skip to main content

Wspólnicy

dr Sebastian Frejowski

dr Sebastian Frejowski

Radca prawny

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi oraz w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze korporacyjnej podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z międzynarodowym arbitrażem handlowym, rynkiem papierów wartościowych, prawem energetycznym oraz sportowym. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji.

Zespół

dr Krystyna Kołodko

dr Krystyna Kołodko

Radca prawny

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie i obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, prawie karnym oraz prawie i postępowaniu administracyjnym – w szczególności w problematyce procesu budowlanego. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu praw człowieka oraz arbitrażu sportowego, a także współautorka międzynarodowych publikacji na temat polskich firm rodzinnych. Prelegentka podczas licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Były wykładowca akademicki.

dr Maciej Pisz

dr Maciej Pisz

Adwokat

Adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dotyczącym prawa publicznego (w szczególności w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego) oraz w szeroko rozumianym prawie inwestycji i nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w renomowanych międzynarodowych i krajowych kancelariach prawnych. Członek International Society of Public Law (ICON Society). Autor wielu publikacji prawniczych, w tym kilku monografii i podręcznika akademickiego. Za swoją działalność w obszarze nauk prawnych otrzymał liczne nagrody, stypendia i wyróżnienia

Damian Rogalski

Damian Rogalski

Radca Prawny

Ukończył studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doradza klientom – zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej – w zakresie prawa zobowiązań, prawa zamówień publicznych oraz procedury cywilnej i administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych branży budowlanej ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizujących inwestycje infrastrukturalne. Wspiera klientów w toku konstruowania i negocjacji umów handlowych, jak również zastępuje ich w cywilnych sporach gospodarczych, zawisłych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi, w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Filip Styczeń

Filip Styczeń

Doradca ds. nowych technologii

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie strategicznym dla przedsiębiorstw w zakresie innowacji i nowych technologii, w tym w kreowaniu i obsłudze projektów blue chip oraz G2G. Doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów na poziomie instytucji państwowych, samorządowych i unijnych oraz prowadzeniu negocjacji z instytucjami finansowymi i regulatorami rynków nabywał podczas pracy nad projektami o wartości do 1 mld USD, w domenach: biokomponentów i biopaliw, energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, gospodarki wodorowej, infrastruktury drogowej, transportu kolejowego, infrastruktury teleinformatycznej, cyberbezpieczeństwa, funduszy inwestycyjnych oraz kultury i sztuki.

Adrianna Twardygrosz

Adwokat

Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie podatkowym i prawie spółek. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z materią kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii klauzul abuzywnych. Zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi wskaźnika referencyjnego stopy procentowej dla polskich złotych (WIBOR).

Dawid Rosa

Dawid Rosa

Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w ochronie kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami banków w zakresie umów o kredyt – zarówno złotowy, jak i zawierający mechanizm przeliczeniowy do waluty obcej. Zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa spółek, prawa handlowego, nowych technologii (w tym technologii blockchain), prawa finansowego, prawa bankowego, prawa medycznego oraz klasycznego prawa cywilnego.

Jakub Warchoł

Jakub Warchoł

Kierownik sekretariatu

Odpowiada za sprawne funkcjonowanie sekretariatu Kancelarii oraz wsparcie jej Zespołu w kwestiach organizacyjno-administracyjnych. Dba również o kontakt z Klientami, prawidłowy obieg dokumentów oraz o właściwe funkcjonowanie systemów operacyjnych i archiwum.

Jolanta Jurczewska

Jolanta Jurczewska

Doradca ds. finansowych i podatkowych

Ekspert z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w polskich i międzynarodowych korporacjach, a także w restrukturyzacji finansów, pozyskiwaniu funduszy dla dużych projektów biznesowych oraz tworzeniu modeli finansowych i analizy ekonomicznej planów inwestycyjnych. Tworzy i zarządza strukturami HR oraz systemami kontroli wewnętrznej. Wdraża złożone systemy kadrowo-płacowe (TETA) oraz finansowo-księgowe (ORACLE, SAP, DYNAMICS).